NIECH PRZEPISYWANIEM ZAJMĄ SIĘ MASZYNY

a Ty zajmij się księgowaniem!

Gratyfikant Nexo (licencja do 30 pracowników)

1 499,00 netto (1 843,77 brutto)

Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności znacznie przyśpieszają pracę, a duża elastyczność daje szerokie możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS oraz wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

SKU: 010 Kategorie: , ,

Opis

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo:

  • strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
  • wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
  • prosty, intuicyjny i jednocześnie dający wiele możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
   – składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
   – określanie wartości składników globalnie, dla działów lub poszczególnych pracowników;
   – łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
   – rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
   – automatyzacja naliczania  wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i intuicyjny kreator;
   – analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
   – duże możliwości konfiguracji wydruków list płac;
  • rozbudowana ewidencja osobowa z przejrzyście pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszelkich informacji niezbędnych do wygodnej obsługi pracowników;
  • umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
  • bogaty zestaw wbudowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
  • planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
  • ewidencja czasu pracy:
   – godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
   – urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
   – ekwiwalenty za urlop;
  • akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
  • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
  • naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
  • generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
  • bankowość elektroniczna;
  • Portal pracownika – nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich danych.

Obsługa RODO:

  • cele i zgody na przetwarzanie danych;
  • obowiązki informacyjne;
  • ochrona danych;
0